/
/

Din rätt till vård och omsorg – En vägvisare för äldre – översättning till romani arli

Broschyren Tlo hako bašo sastljaribe hem nega- jekh vodiči e phurenge är en skrift på romani arli. Den vänder sig till dig som är äldre, men även till dig som är anhörig. Den svenska titeln är Din rätt till vård och omsorg – en vägvisare för äldre.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-10-14
Format: POD
Antal sidor: 34
Språk: Andra
Pris (inkl. moms): 11 kr