/
/

Din rätt till vård och omsorg – En vägvisare för äldre – översättning till sydsamiska

Broschyren Dov reakta hoksese jïh såjhtose – bïhkedimmie voeresidie är en skrift på sydsamiska. Den vänder sig till dig som är äldre, men även till dig som är anhörig. Den svenska titeln är Din rätt till vård och omsorg – en vägvisare för äldre.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-10-12
Format: POD
Antal sidor: 33
Språk: Andra
Pris (inkl. moms): 11 kr