/
/

Instruktion för registrering av ekonomiskt bistånd – För handläggare av och ansvariga för ekonomiskt bistånd

Det här är en uppdaterad instruktion för dig som arbetar inom kommunen och ska rapportera in uppgifter om ekonomiskt bistånd till Socialstyrelsen. Den nya instruktionen ersätter 2016 års instruktion och gäller från och med januari 2017. Instruktionen vänder sig i första hand till handläggare som fattar beslut om ekonomiskt bistånd.

Läs hela sammanfattningen
Instruktion för registrering av ekonomiskt bistånd – För handläggare av och ansvariga för ekonomiskt bistån

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-1-26
Format: POD
Antal sidor: 36
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr