Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Täckningsgrader 2016 – Jämförelser mellan nationella kvalitetsregister och hälsodataregistren

Denna rapport redovisar täckningsgraderna i kvalitetsregistren genom jämförelser mellan Socialstyrelsens hälsodataregister och de nationella kvalitetsregistren. Jämförelserna stödjer arbetet med en förbättrad rapportering till de nationella kvalitetsregistren och till Socialstyrelsens hälsodataregister.

Bilagor 

Täckningsgrader för nationella kvalitetsregister 2016

Landstingsvisa jämförelser av täckningsgrader 2016

Sammanfattning

För femte året publicerar Socialstyrelsen en rapport som visar täcknings­grader för de nationella kvalitetsregistren. Syftet är bland annat att följa kvalitetsregistrens utvecklingsarbete och att kunna kartlägga hur olika landsting rapporterar till kvalitetsregistren.

De nationella kvalitetsregistren innehåller individbaserade uppgifter om bland annat diagnos, behandling och resultat inom hälso- och sjukvård. De utgör därför en viktig källa till det ständiga arbetet med att förbättra kvaliteten inom vården. En viktig förutsättning för att kvalitetsregistren ska kunna användas för kvalitetsarbete, jämförelser, uppföljningar och utvärdering av hälso- och sjukvården är att data finns tillgänglig och att den håller hög kvalitet. Kvalitetsregistrets täckningsgrad, det vill säga hur stor andel av registrets avsedda population som registreras, är en viktig kvalitetsaspekt.

I år redovisar Socialstyrelsen 54 täckningsgradsjämförelser för 45 kvali-tetsregister. För ett flertal kvalitetsregister presenteras även utvecklingen över tid. Inrapporteringen till de nationella kvalitetsregistren blir något bättre för varje år. Hälften av jämförelserna visar på ökande täckningsgrad jämfört med tidigare år.

Liksom tidigare år visar Socialstyrelsens jämförelser att kvalitetsregister som registrerar vårdåtgärder har en tendens att uppnå högre täckningsgrad än kvalitets­register som registrerar patienter med kroniska diagnoser. Kroniska diagnoser behandlas ofta av primärvården och registreras därmed inte nödvändigtvis i patientregistret. Det är därför en större utmaning för dessa kvalitetsregister att uppnå hög täckningsgrad jämfört med register som avser vårdåtgärder där antalet kliniker som utför åtgärderna tydligt kan avgränsas.

Läs hela sammanfattningen
Täckningsgrader 2016

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-1-23
Format: POD
Antal sidor: 103
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 244 kr