/
/

Förteckning över den 1 januari 2017 gällande författningar m.m. som Socialstyrelsen  beslutat

Varje år ger Socialstyrelsen ut denna förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd. Här står också vilka föreskrifter och allmänna råd som upphävts under år 2016.

Läs hela sammanfattningen
örteckning över den 1 januari 2017 gällande författningar m.m. som Socialstyrelsen1 beslutat

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-1-21
Format: Häfte
Antal sidor: 44
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 70 kr