/
/

Generaliserad lymfatisk anomali och Gorham-Stouts sjukdom - Folder

Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

Läs hela sammanfattningen
Folder om generaliserad lymfatisk anomali och Gorham-Stouts sjukdom

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-1-2
Format: PDF
Antal sidor: 6
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr