/
/

Statistik om hjärtinfarkter 2015

Denna rapport redovisar de preliminära siffrorna för 2015 som visar på en minskning av antalet drabbade personer till 26 600. Under de senaste decennierna har både antalet som insjuknat och antalet som avlidit till följd av en akut hjärtinfarkt minskat kraftigt. Ändå inträffar närmare 80 fall av akut hjärtinfarkt varje dag i Sverige.

Bilaga

Beskrivning av statistiken

 

Statistiken får nytt format
Från och med 2016 publicerar vi vår statistik i nytt format, i form av ett faktablad och en Excelfil. I faktabladet får du en snabb överblick medan Excelfilen ger dig siffrorna och tabellerna bakom.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-1-18
Format: PDF
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Frida Lundgren (statistikfrågor)
075-247 30 00

Maria State (sakfrågor)
075-247 30 00