/
/

Register över författningar m.m. som kungjorts i författningssamlingen under år 2016

Detta register listar de författningar med mera som Socialstyrelsen har utfärdat under år 2016.

Läs hela sammanfattningen
 Register över författningar 2016

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-1-10
Format: Häfte
Antal sidor: 8
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 70 kr