/
/

HSLF-FS 2016:53 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.

Bilaga

Blankett Dödsbevis 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-6-10
Format: Häfte
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 70 kr


Ändringsförfattning
Beslutad: 2016-05-25
Utkom från tryck: 2016-06-07
Gäller från och med: 2016-07-01