/
/

Anvisningar för kodning av infekterade sår

De här anvisningarna beskriver vilka koder som kan vara aktuella att använda vid klassificeringen av infekterade sår.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-9-40
Format: PDF
Antal sidor: 7
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Soili Palmqvist
075-247 30 00