/
/

Försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2015

Under 2015 mottog cirka 256 500 personer ekonomiskt bistånd. Det motsvarade en ökning med 0,5 procent jämfört med 2014. Den grupp som var arbetslösa dominerade, och av dessa var de flesta arbetslösa utan ersättning.

Bilagor

Tabeller

Kvalitetsbeskrivning

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-9-34
Format: PDF
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr