/
/

Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor år 2014

För 15 år sedan levde 19 procent av alla åtta månader gamla barn i familjer där någon rökte. År 2014 har andelen nästan halverats och sjunkit till 11 procent. Bland papporna rökte 10 procent och bland mammorna rökte 5 procent.

Bilagor

Tabeller (diagram 1.4 korrigerat 2017-09-22)

Beskrivning av statistiken

 

Statistiken får nytt format
Från och med 2016 publicerar vi vår statistik i nytt format, i form av ett faktablad och en Excelfil. I faktabladet får du en snabb överblick medan Excelfilen ger dig siffrorna och tabellerna bakom.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-9-3
Format: PDF
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr