/
/

Statistik om vuxna personer med boendeinsatser och anhörigstöd 2015

Allt fler personer får boendeinsatser från socialtjänsten. Den 1 november 2015 var det 8 procent fler än vid samma tidpunkt året innan. Gruppen omfattar bland annat hemlösa, brottsoffer, flyktingar med uppehållstillstånd och anhöriga till personer med missbruk, samtliga i åldern 21 år och äldre.

Bilagor

Tabeller

Beskrivning av statistiken

 

Korrigerad 2017-02-14: Excelfil, Tabell 1, uppgifterna om antal personer och antal boendedygn i bistånd som avser boende. 
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-9-21
Format: PDF
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr