/
/

Statistik om amning 2014

Sedan 2004 har amningen minskat i Sverige, men sedan 2010 har minskningen avtagit för amning under barnets första sex månader. De regionala skillnaderna är stora i landet. Vid fyra månaders ålder ammas flest barn i Uppsala och Stockholm medan amningsfrekvensen var lägst i Gävleborg och Västmanland.

Bilagor

Tabeller

Beskrivning av statistiken

 

Statistiken får nytt format
Från och med 2016 publicerar vi vår statistik i nytt format, i form av ett faktablad och en Excelfil. I faktabladet får du en snabb överblick medan Excelfilen ger dig siffrorna och tabellerna bakom.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-9-19
Format: PDF
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Ellen Lundqvist
075-247 30 00

Karin Gottvall
075-247 30 00