/
/

HSLF-FS 2016:86 Socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning

Socialstyrelsens föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-9-18
Format: Häfte
Antal sidor: 8
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 70 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2016-08-30
Utkom från tryck: 2016-09-21
Gäller från och med: 2017-01-01