Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Statistik om dödsorsaker 2015

År 2015 dog drygt 91 000 personer i Sverige. Av dessa var 46 500 kvinnor och 44 500 män. Hjärt- och kärlsjukdomar och tumörer var de vanligaste dödsorsakerna för både män och kvinnor. Det finns geografiska skillnader med högre dödstal i norrlandslänen jämfört med landets södra delar.

Bilagor

Tabeller

Beskrivning av statistiken

 

Excelfil korrigerad 2016-08-25: Tidsserierna för åren 1987-2015 rörande dödsfall med diabetes som underliggande respektive multipel dödsorsak korrigerades 2016-08-24.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-8-3
Format: PDF
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr