/
/

Socialtjänsten arbetar för barns bästa - engelska

Den här foldern på engelska ger en översiktlig beskrivning av hur socialtjänsten arbetar för att hjälpa barn och familjer.

Om det är något i den översatta texten som är otydligt eller skulle behöva korrigeras är vi tacksamma för synpunkter.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-8-10
Format: PDF
Antal sidor: 4
Språk: Engelska
Pris (inkl. moms): 0 kr