/
/

Informationsspecifikation 2016:1 för Individens behov i centrum

Specifikationen beskriver den information som hanteras inom IBIC. Den kan användas som grund för kravställning på it-system och riktar sig till it-ansvariga och verksamhetsutvecklare i kommuner och hos privata och idéburna utförare samt till it-leverantörer.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-7-2
ISBN: 978-91-7555-395-5
Format: POD
Antal sidor: 102
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr