/
/

HSLF-FS 2016:52 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande av människans död

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande av människans död.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-6-9
Format: Häfte
Antal sidor: 2
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 70 kr


Ändringsförfattning
Beslutad: 2016-05-25
Utkom från tryck: 2016-06-07
Gäller från och med: 2016-07-01