/
/

Om filmen Vad händer nu? – Information till jourhem och familjehem om hur filmen kan användas för att stödja ensamkommande barn

Filmen Vad händer nu? är en film för ensamkommande barn som handlar om den första tiden i Sverige. Den här skriften riktar sig till dig som är familjehemsförälder och berättar vad du kan tänka på när du samtalar med barnet om filmen. Målet är att du ska kunna bemöta barnet på ett bra sätt och hjälpa barnet att få korrekt information.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-6-8
ISBN: 978-91-7555-387-0
Format: Bok
Antal sidor: 40
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr