/
/

Om filmen Vad händer nu? – Handledning för personal inom socialtjänsten om hur filmen kan användas i arbetet med ensamkommande barn

Denna handledning är till för att stödja dig som visar filmen Vad händer nu? för ensamkommande barn i Socialtjänsten. Den berättar hur du kan samtala om innehållet, delar av asylprocessen och ger exempel på andra användningsområden för materialet. Målet är att du ska kunna bemöta barnet på ett bra sätt och hjälpa det att få korrekt information.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-6-6
ISBN: 978-91-7555-386-3
Format: Bok
Antal sidor: 56
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr