/
/

Viss avancerad barn- och ungdomskirurgi som rikssjukvård – Definitionsutredning

Utredningen är ett underlag till Rikssjukvårdsnämndens beslut om huruvida viss avancerad barn- och ungdomskirurgi ska definieras som rikssjukvård eller inte. Socialstyrelsen bedömer att det finns patientgrupper vilkas behandling skulle vinna på en ytterligare centralisering.

Bilagor

Bilaga 1- 12  

Bilaga 1. Nominering från landsting
Bilaga 2. Nominering från Mag- och tarmförbundet
Bilaga 3. Medicinsk beskrivning av R. Emblem
Bilaga 4. Ursprungligt förslag på definition
Bilaga 5. Medicinska arbetsgrupper
Bilaga 6. Internationell utblick
Bilaga 7. Konsekvensanalyser, sjukvårdsregioner
Bilaga 8. Konsekvensanalyser, specialitetsföreningar
Bilaga 9. Konsekvensanalyser, patientföreningar
Bilaga 10. Sammanställning av sjukvårdsregionernas konsekvensanalys
Bilaga 11. Expertutlåtande, R. Emblem
Bilaga 12. Expertutlåtande, A. Zani

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-6-58
Format: POD
Antal sidor: 51
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Hanna Norsted
075-247 30 00

Mer hos oss

Rikssjukvård