/
/

Om filmen Vad händer nu? – Handledning för personal på hem för vård eller boende (HVB) om hur filmen kan användas i arbetet med ensamkommande barn

Denna handledning är till för att stödja dig som visar filmen Vad händer nu för ensamkommande barn på ett HVB. Den ger dig information om hur du kan använda filmen, delar av asylprocessen och andra viktiga frågor. Målet är att du som personal ska kunna bemöta barnet på ett bra sätt och hjälpa barnet att få korrekt information.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-6-4
ISBN: 978-91-7555-384-9
Format: Bok
Antal sidor: 48
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr