/
/

Kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården – Redovisning av 2015 års medel

Rapporten redovisar hur kommunerna arbetat med kompetensutveckling under 2015. I rapporten beskrivs också inventeringen av kompetensläge och behovet av kompetensutveckling hos de kommuner som deltog i satsningen för första gången 2015.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-6-38
Format: POD
Antal sidor: 38
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Thomas Malm
075-247 30 00