/
/

Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar i ideella föreningar

I det här informationsmaterialet ger vi svar på juridiska frågor om hälso- och sjukvård i ideella verksamheter. Materialet riktar sig till ideella föreningar där det förekommer inslag av hälso- och sjukvård och till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som är aktiva inom det ideella föreningslivet.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-6-3
Format: PDF
Antal sidor: 8
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr