/
/

Tillgång på farmaceuter 2013

Rapporten visar att antalet sysselsatta farmaceuter per 100 000 invånare har varit stabilt i Sverige i många år. För receptarier och apotekare, som tillsammans bildar yrkesgruppen farmaceuter, är skillnaderna dock stora.

Tabeller Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-6-25
Format: PDF
Antal sidor: 3
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Lukas Ryan
075-247 30 00