/
/

HSLF-FS 2016:56 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om stödboende

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om stödboende

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-6-15
Format: Häfte
Antal sidor: 8
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 70 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2016-05-31
Utkom från tryck: 2016-06-03
Gäller från och med: 2016-07-01