/
/

Statistik om familjerätt 2015

Statistiken visar bland annat att faderskapsutredningar ökar i omfattning i förhållande till antal födda barn i samband med att allt fler par får barn utan att vara gifta. Antalet samarbetssamtal inom socialtjänsten och domstolens inhämtning av snabbupplysningar ökar.

Bilagor

Tabeller

Beskrivning av statistiken

 

Korrigerad 2017-01-17: Statistiken har korrigerats för antal barn med snabbupplysningar (Excelfil, tabell 5) 
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-5-8
Format: PDF
Antal sidor: 3
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr