/
/

Tillgång på fysioterapeuter 2013

Rapporten visar att antalet legitimerade fysioterapeuter (sjukgymnaster) har ökat stadigt i Sverige sedan 1995. Ökningen av antalet fysioterapeuter per 100 000 invånare har varierat mellan de olika landstingen.

Bilagor

Tabeller

Läs hela sammanfattningen
Tillgången på fysioterapeuter 2013

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-5-6
Format: PDF
Antal sidor: 2
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Lukas Ryan
075-247 30 00