/
/

Din rätt till vård och omsorg – En vägvisare för äldre

Broschyren vänder sig till dig som är äldre, men även till dig som är anhörig. Du får veta vilken vård och omsorg du kan få, vad den får kosta, vem du ska vända dig till och hur du går till väga om du inte är nöjd med beslut eller hur olika insatser utförs. Du hittar även en kortare beskrivning av de lagar och regler som styr vården och omsorgen.

Informationsblad: Bladet kan skrivas ut och användas för att sprida kännedom om broschyren vid möten med äldre eller anhöriga.

Ladda ner informationsblad

 

Översättningar till andra språk

Sammanfattning

Vid beställning beräknas leverans att ske under vecka 39.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-5-5
ISBN: 978-91-7555-377-1
Format: Broschyr
Antal sidor: 48
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 11 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00