/
/

Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 2015

Under 2015 hade drygt 390 700 patienter åtgärder inom den kommunala hälso- och sjukvården. Det var 8 000 fler än under 2014. Av de som fick någon åtgärd under året var 84 procent över 65 år.

Tabeller

Beskrivning av statistiken

Statistiken får nytt format
Från och med 2016 publicerar vi vår statistik i nytt format, i form av ett faktablad och en Excelfil. I faktabladet får du en snabb överblick medan Excelfilen ger dig siffrorna och tabellerna bakom.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-5-3
Format: PDF
Antal sidor: 2
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr