/
/

Statistik om vuxna personer med missbruk och beroende 2015

Omfattningen av institutionsvård ökade under 2015. Antalet tvångsvårdade den 1 november 2015 ökade med 11 procent jämfört med året innan. Samtidigt ökade den frivilliga institutionsvården med 6 procent. De vanligaste behandlingsformerna är dock olika typer av öppna insatser.

Bilagor

Tabeller

Beskrivning av statistiken

 

Statistiken får nytt format
Från och med 2016 publicerar vi vår statistik i nytt format, i form av ett faktablad och en Excelfil. I faktabladet får du en snabb överblick medan Excelfilen ger dig siffrorna och tabellerna bakom.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-5-26
Format: PDF
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr