/
/

Analys av situationen i socialtjänsten – Läget under hösten 2015 och början av 2016 – delrapport 1

Rapporten analyserar konsekvenserna för socialtjänsten med anledning av den rådande flyktingsituationen och ökningen av antalet ensamkommande barn. Den utgår ifrån tidigare rapporter till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och på Migrationsverkets prognos.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-5-25
Format: POD
Antal sidor: 18
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr