/
/

Statistik om kommunal familjerådgivning 2015

Totalt pågick närmare 36 000 ärenden i den kommunala familjerådgivningen år 2015. Det är en liten ökning jämfört med år 2014. Av dessa handlade nästan hälften om att lösa problem i parrelationer och kunna fortsätta att leva tillsammans. Vanligast var kommunal familjerådgivning i åldern 30–49 år.

Bilagor

Tabeller

Beskrivning av statistiken

  

Korrigerad 2017-09-12
Figur 1 i faktabladet och Tabell 11 i excelfilen har korrigerats.

Korrigerad 2017-02-01

Ingressen i faktabladet har korrigerats då andelen ärenden som handlade om reparationsarbete syftade på andelen bland avslutade ärenden och inte pågående ärenden.

Läs hela sammanfattningen
Statistik om kommunal familjerådgivning 2015

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-5-12
Format: PDF
Antal sidor: 3
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr