/
/

Ändringar i högkostnadsskyddet för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen – Meddelandeblad

I meddelandebladet redovisar Socialstyrelsen ändringar i högkostnadsskyddet för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-4-56
Format: POD
Antal sidor: 2
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr