/
/

Att märka hjälpmedel för spårbarhet - individmärkning

Rapporten innehåller förslag och rekommendationer om hur individmärkning av hjälpmedel kan genomföras. Förslagen bygger på internationell etablerad teknik och medger implementering av individuppgifter i databaser.

Denna publikation har tagits över av Socialstyrelsen i och med att Hjälpmedelsinstitutet upphörde den 30 april 2014 och dess webbplats stängdes ner den 1 maj 2016.

Sammanfattning

Förslag och rekommendationer om hur hjälpmedel kan märkas för att bli spårbara, det vill säga individmärkning.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-4-50
Format: PDF
Antal sidor: 17
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Karin Flyckt
075-247 30 00

Mer hos oss

Hjälpmedel