/
/

Handbok till bra sittande – En vägledning genom förskrivningsprocessen

Vägledningen ger en grundkunskap och beskriver ett metodiskt arbetssätt att använda vid utbildningar i sittande och hjälpmedelsförskrivning.

Denna publikation har tagits över av Socialstyrelsen i och med att Hjälpmedelsinstitutet upphörde den 30 april 2014 och dess webbplats stängdes ner den 1 maj 2016.

Sammanfattning

Grundläggande kunskap och struktur i utprovningsmetodik för de som i professionen möter personer som behöver hjälpmedel för sittande och sittande förflyttning.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-4-47
Format: PDF
Antal sidor: 85
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Karin Flyckt
075-247 30 00

Mer hos oss

Hjälpmedel