/
/

Hands on! Undersök för bra sittande

Skriften visar manuella undersökningstekniker och moment i olika undersökningar av sittförmåga .

Denna publikation har tagits över av Socialstyrelsen i och med att Hjälpmedelsinstitutet upphörde den 30 april 2014 och dess webbplats stängdes ner den 1 maj 2016.

Sammanfattning

Vägledning i hur den manuella undersökningen av sittförmåga kan genomföras. Varje moment i sittanalysens manuella del förklaras i ord och bild.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-4-46
Format: PDF
Antal sidor: 38
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Karin Flyckt
075-247 30 00

Mer hos oss

Hjälpmedel