/
/

Statistik om socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning 2015

Statistiken visar att de vanligaste socialtjänstinsatserna till personer i åldern 0-64 år med funktionsnedsättning 2015 var hemtjänst och boendestöd. Totalt sett hade drygt 66 000 personer med funktionsnedsättning insatser enligt socialtjänstlagen någon gång under året.

Bilagor

Tabeller

Beskrivning av statistiken

 

Korrigerad 2016-06-01: Excelfil, tabell 1a, 1b och 2a. Antal med insatsen ledsagning har korrigerats.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-4-26
Format: PDF
Antal sidor: 3
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr