/
/

Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2015

Statistiken visar att särskilt boende, hemtjänst i ordinärt boende samt trygghetslarm fortsatt är de vanligaste insatserna för äldre personer. Fler kvinnor än män har insatser. Särskilt tydligt är det i åldern 80 år och äldre samt för insatserna trygghetslarm och ledsagning.

Bilagor

Tabeller

Beskrivning av statistiken

 

Korrigerad 2016-04-27: Excel-fil, tabell 9: Statistiken har korrigerats för antal med både korttidsplats och dagverksamhet.

Korrigerad 2016-05-02: Excelfil, tabell 2a, 2b och 2c: Antal med insats för män mellan 65 och 74 år har korrigerats för samtliga insatser.

Korrigerad 2016-06-01: Excelfil, tabell 1a, 1b och 2a. Antal med insatsen ledsagning har korrigerats.

Korrigerad 2016-10-04: Excelfil, tabell 3 och 8. Statistiken har korrigerats för andel personer 65 år eller äldre med insats.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-4-23
Format: PDF
Antal sidor: 2
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr