Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016

Lägesrapporten beskriver utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet i landsting och regioner och främst för den somatiska slutenvården. Redovisningen av patientsäkerhetsområdet i kommunal hälso- och sjukvård är framför allt en beskrivning av nuläget.

Sammanfattning

I denna fjärde rapport av patientsäkerhetsutvecklingen ingår, som en ny del, en redovisning av patientsäkerhetsarbetet i kommunal vård.

Rapportens huvudsakliga resultat:

 • Uppfattningen inom kommunerna om vilka delar som ingår i ett ledningssystem varierar och det är skillnader i arbetet med att utveckla och implementera rutiner för patientsäkerhetsarbetet.
 • Kommunerna uppger behov av att förstärka befintliga utbildningsinsatser inom patientsäkerhetsområdet. Det finns behov av att bedriva patientsäkerhetsutbildningar mer systematiskt.
 • Fall och läkemedel framstår som de största riskområdena för uppkomst av vårdskada i kommunal vård.
 • En stor andel kommuner uppger att man arbetar med riskbedömningar inom främst undernäring, trycksår och fall. Resultaten pekar på att det görs alltför få planerade förebyggande åtgärder.
 • Användningen av läkemedel som bedöms vara olämpliga för äldre
  fortsätter att minska i riket. Det är stora skillnader i läkemedelsanvändningen mellan boendeform och mellan kommunerna.
 • Andelen vårdtillfällen med vårdskador inom somatisk slutenvård för vuxna har minskat.
 • Förekomsten av trycksår är oförändrat hög i landsting och regioner. Förekomsten är lägre inom kommunal vård och omsorg.
 • Förekomsten av vårdrelaterade infektioner i slutenvården har ökat något för riket.
 • Överbeläggningarna har ökat något.
 • Det är stora regionala skillnader i förekomst av vårdrelaterade infektioner, antibiotikaförsäljning och förekomst av trycksår.

Socialstyrelsens anser att landsting och regioner fortsätter att bedriva ett aktivt patientsäkerhetsarbete. Fler effektiva förebyggande åtgärder måste vidtas för en fortsatt utveckling. För att kunna bedöma utvecklingen av patientsäkerheten inom den kommunala vården kommer Socialstyrelsen att genomföra fördjupad kartläggning och analys under 2016.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-4-21
Format: POD
Antal sidor: 123
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr

Kontakt

Carina Skoglund
075-247 30 00

Mer hos oss

Patientsäkerhet