/
/

Att samtala genom tolk – översättning till engelska

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-4-10
Format: PDF
Antal sidor: 4
Språk: Engelska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Merike Hansson
075-247 31 71