/
/

Nationella planeringsstödets arbetstidsundersökning 2015

Faktabladet visar resultat från en enkät som gemomfördes 2015 för att uppskatta bland annat sysselsättningsgraden. Barnmorskor, sjuksköterskor och tandläkare arbetar i genomsnitt heltid, medan läkare arbetar mer och tandhygienister lite mindre än heltid.

Tabeller Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-3-8
Format: PDF
Antal sidor: 2
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr