/
/

HSLF-FS 2016:24 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2014:7) om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2014:7) om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Läs hela sammanfattningen
HSLF-FS 2016:24 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2014:7) om behörighet att utföra vissa arbetsup

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-3-28
Format: Häfte
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 70 kr


Ändringsförfattning
Beslutad: 2016-03-29
Utkom från tryck: 2016-04-01
Gäller från och med: 2016-04-15