/
/

Nya föreskrifter och allmänna råd om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens cancerregister – Meddelandeblad

Meddelandebladet informerar om att Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens cancerregister (HSLF-FS 2016:7). De nya föreskrifterna och allmänna råden träder i kraft den 1 januari 2017.

Läs hela sammanfattningen
Nya föreskrifter och allmänna råd om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens cancerregister- Meddelandeblad

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-3-17
Format: POD
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr