/
/

Delaktighet vid förskrivning av hjälpmedel – Stödmaterial till chefer

I denna publikation beskriver vi hur det går att stimulera delaktighet vid förskrivning av hjälpmedel. Texten vänder sig i första hand till första linjens chefer inom landsting och kommuner.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-3-14
Format: PDF
Antal sidor: 18
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Ann Holmberg
075-247 30 00