/
/

HSLF-FS 2016:3 Socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser för barn och unga

Socialstyrelsens föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser för barn och unga.

Läs hela sammanfattningen
 HSLF-FS 2016-3

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-2-5
Format: Häfte
Antal sidor: 8
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 70 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2016-01-19
Utkom från tryck: 2016-02-23
Gäller från och med: 2017-01-01