/
/

ICF/ICF-CY utbildningsmaterial – Del 1–3

Utbildningsmaterialet om de internationella klassifikationerna ICF och ICF-CY ger information om deras struktur och innehåll samt hur koderna kan användas för att beskriva funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-2-18
Format: PDF
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Ann-Helene Almborg
075-247 30 00