/
/

Förändringar vid rapportering av ekonomiskt bistånd 2017

Från och med januari 2017 börjar nya föreskrifter för inrapportering av uppgifter om ekonomiskt bistånd att gälla. Här beskrivs hur de nya föreskrifterna påverkar inrapporteringen. Informationen är tänkt att fungera som ett stöd för dig som beställer eller bygger inrapporteringssystemet för uppgifterna.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-2-13
Format: PDF
Antal sidor: 12
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr