/
/

Lungtransplantation som rikssjukvård – Tillståndsutredning – Underlag till Rikssjukvårdsnämndens möte den 16 december 2015

Denna rapport ger Rikssjukvårdsnämnden underlag för att besluta om tillstånd för att bedriva lungtransplantation som rikssjukvård under tillståndsperioden mellan 2016-07-01 och 2021-12-31.

Sammanfattning

Lungtransplantation som rikssjukvård bedrivs idag på Skånes Universitetssjukhus i Lund, Region Skåne och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen. Syftet med denna rapport är att ge Rikssjukvårdsnämnden underlag för att besluta om tillstånd för den andra tillståndsperioden som löper mellan den 1 juli 2016 och den 31 december 2021.

Ansökningshandlingar inför den andra tillståndsperioden skickades ut till samtliga landsting och ansökningar från Region Skåne och Västra Götalandsregionen har inkommit till myndigheten. I Socialstyrelsens samlade bedömning av ansökan har vårdresultat, kompetens, allmänna krav på god vård, forskning och utveckling, beredskap för oförutsett resursbortfall och förutsättningar att utöka befintlig verksamhet inom området lungtransplantation som rikssjukvård vägts in.

Socialstyrelsen bedömer att de sökande landstingen har de förutsättningar som krävs för att bedriva och utveckla lungtransplantation som rikssjukvård under den andra tillståndsperioden. Rikssjukvårdsnämnden rekommenderas därför att fatta beslut om att ge Region Skåne, genom Skånes Universitetssjukhus i Lund, och Västra Götalandsregionen, genom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tillstånd att bedriva lungtransplantation som rikssjukvård under perioden 1 juli 2016 till och med 31 december 2021. Rikssjukvårdsnämndens beslut om rikssjukvård får inte överklagas enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-2-10
Format: POD
Antal sidor: 190
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 138 kr

Kontakt

Hanna Norsted
075-247 30 00

Mer hos oss

Rikssjukvård